This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Autostop

Forma turystyki wędrownej w małej, koleżeńskiej grupie. Pozwala na wędrówkę dłuższą i o dalszym zasięgu, a jednocześnie tanią, gdyż autostopowicze korzystają z bezpłatnych przejazdów pojazdami kierowanymi przez uczestników społecznej akcji „Autostop”. Forma ta jest jednak dostępna wyłącznie dla turystów, którzy

Wycieczki i wędrówki

Wycieczki krótkie pół dniowe lub jednodniowe w najbliższe okolice zamieszkania. Może to być wypad za miasto, do lasu albo też do sąsiedniej wsi (w warunkach wiejskich) w celu zwiedzenia ciekawego obiektu zabytkowego, miejsca wydarzeń historycznych, muzeum, rezerwatu przyrody, spotkania ciekawych

Jak wędrować

Najczęściej, z uwagi na formy, dzielimy turystykę na pobytową i wędrowną. Ponieważ niniejsza strona jest adresowana do uprawiających turystykę czynną wyłączymy z „Vademecum” całość spraw związanych z wczasami, obozami stałymi i koloniami, a zajmiemy się wyłącznie turystyką wędrowną (nie wykluczamy jednak

Gdzie wędrować

Nie ulega wątpliwości, że początkujący turysta za cel swoich wycieczek powinien obierać okolice swojego miasta lub wsi. W każdym bowiem województwie czy nawet gminie można znaleźć coś naprawdę ciekawego. Oczywiście w jednych regionach ciekawostek krajoznawczych będzie więcej, w innych mniej,

error: Content is protected !!